• Anasayfa
  • |
  • Staj Maksatlı Deniz Hizmet Süreleri Hk.

Staj Maksatlı Deniz Hizmet Süreleri Hk.

Küresel salgın haline dönüşen COVID-19 salgını denizcilik sektörünü olumsuz yönde etkilemiş olup gemiadamı değişimlerine izin verilmemesi nedeniyle stajyerlerin deniz eğitimlerini gerçekleştirmek üzere gemiye katılmaları neredeyse imkânsız hale gelmiştir. IMO, salgın süresince yayınlamış olduğu sirkülerlerle idareleri gemiadamları ile ilgili işlemlerde kolaylık sağlanması, salgından kesintiye uğrayarak zorlaşan deniz eğitimlerinin sürdürülmesi yönünde dünya genelinde eşdeğer uygulamalar yürütülmesini tavsiye etmektedir.

Deniz Eğitimlerinin sürdürülmesi çerçevesinde, STCW Sözleşmesinin "Eşdeğer Uygulamalar" başlıklı IX. Maddesine atıf yapılarak, denizcilik eğitimi veren okullarda öğrenim gören öğrencilerin denizcilik işletmelerinde staj maksadıyla bulunduklarında; denizcilik mesleğini tüm yönleriyle öğrenmeleri ve denizi sevmelerinin yanı sıra denizcilik endüstrisindeki paydaşları tanımaları, meslek yaşamları süresince sürekli etkileşimde bulunacakları bu paydaşların çalışma yöntemlerine ve prosedürlerine aşina olmalarının deniz emniyeti ve deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik bir faaliyet olduğunu değerlendirmiş ve güverte sınıfı stajyerlerin staj maksatlı deniz hizmet süreleri hakkında yeni bir uygulama başlatıldığı,

Yukarıda bahse konu uygulama ile YÖK ve MEB bağlısı eğitim kurumlarında sınırlı vardiya zabiti, vardiya zabiti ve uzakyol vardiya zabiti eğitimi gören öğrencilerin, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim olarak denizcilik işletmelerinde yaptıkları meslek eğitimleri ve üniversitelerin ilgili mevzuatlarına göre denizcilik işletmelerinde yaptıkları/kendi istekleriyle yapacakları stajların 2 aylık bölümü deniz eğitim süresinden sayılacağı,

Stajlar ile ilgili diğer hususların Gemiadamları ve Klavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi ile  2018-1 Sayılı Uygulama Talimatı'nda belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edileceği hususları öğrenilmiştir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                   

İsmet SALİHOĞLU                              

Genel Sekreter                                  

715_1650_staj_maksatl_deniz_hizmet_s_releri_hk.pdf