• Anasayfa
  • |
  • Suriye Karasuları İhlalleri Hk.

Suriye Karasuları İhlalleri Hk.

İlgi yazı ile, Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan 25.02.2013 tarih ve 206 sayılı yazıya istinaden; bazı Türk teknelerinin Suriye karasularını ihlal ettiği, bu gibi yasal olmayan karasuyu ihlallerinin önlenmesi gerektiği hususu bildirilerek, bahse konu karasuyu ihlallerinin önlenmesi amacıyla, anılan bölgede seyir yapan Türk deniz araçlarının uyarılması istenilmektedir.
 
Bilgilerinizi arz/rica ederiz.
Saygılarımızla
 
 
 
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)
 
 
 
 
 
 
 
DAĞITIM BİLGİ
- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
- Balık Müstahsilleri Derneği
- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği
- 01 ve 02 No’lu Meslek Grup Üyeleri
- Gemi Sahipleri
- Acenteler