TANKER KIRALAMASI HK.

Sayın Üyemiz; Ditaş Deniz İşletmecıliği ve Tankerciliği A.Ş.’den alınan yazı aşağıda bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter DİTAŞ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ A.Ş.TARAFINDAN YAKLAŞIK  14.000 -22.000 DWT’LUK VE 45.000-50.000  DWT’LUK DENİZ    TANKERLERİ  KİRALANACAKTIR.   1-Hampetrol ve petrol ürünlerinin deniz yolu ile taşıtılması işinde kullanılmak üzere; a)6 ay kesin ve kiracı opsiyonunda olmak üzere +3ay+3 ay süreli bir adet  14.000 DWT ile 22.000 DWT arasında kapasiteli , b) 1 yıl kesin ve kiracı opsiyonunda olmak üzere +1yıl +1 yıl süreli bir adet 20 yaşından genç ve Suriye limanları kurallarına uygun 45.000 Dwt ile 50.000 Dwt arasında kapasiteli,   Mülkiyetinin % 50’den fazlası Türk Vatandaşlarına ait olan Türk Bayraklı deniz tankerinin zaman esası ile kiralanması işi DİTAŞ – Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. tarafından “kapalı zarf” ile teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılacaktır. 2-İhale dosyaları 24/05/2002  günü Saat 13.00’den itibaren DİTAŞ’ın Atatşehir/Meriç Caddesi Gardenya Plaza 7 kat 6-10 Kadıköy-İstanbul adresindeki merkezinden 100.000.000.-(Yüzmilyon Türk Lirası)+KDV karşılığında ve imza mukabili temin edilebilir. Teklif edilecek her bir gemi için ihale dosyası alınması zorunludur. 3-Posta ile ihale dosyası gönderilme talepleri dikkate alınmayacaktır. 4-İhale dosyasında alınmadan verilen teklifler kabul edilmeyecektir. 5-İhale dosyasında belirtilen miktarlarda geçici ve kesin teminat alınacaktır. 6-Teklifler engeç 20/06/2002   günü Saat 12.00’ye kadar DİTAŞ merkezine alındı belgesi mukabilinde teslim edilecektir. DİTAŞ 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğİne vermekte  serbesttir. DİTAŞ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE TANKERCİLİĞİ A.Ş. Atatşehir Meriç Caddesi Gardenya Plaza 7 K.6-10KADIKÖY-İSTANBUL TEL  :0216 4563315-27    FAX : 0216 4563330-31