• Anasayfa
  • |
  • Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi Ücretlerinde İndirim Hk.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi Ücretlerinde İndirim Hk.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda özetle ;

2020 yılı başından itibaren görülmeye başlanan Covid-19 salgını sonucunda, üretim ve tedarik zincirinde önemli değişimler meydana geldiği, bu süreçte lojistik sektörünün önemi ile vazgeçilmez olduğunun ortaya çıktığı, Ülkemizde ise taşımacılık sektöründeki operasyonların bu süreç zarfında ciddi bir ivme kazandığı, özellikle ihracatta yaşanan artış, karayolu taşımacıları başta olmak üzere lojistik sektöründe önemli bir büyümeye yol açtığı, sektörde yaşanan büyümenin ortaya çıkardığı ihtiyaçların giderilebilmesini teminen prosedürlerin kolaylaştırılması, birçok taşıma modunun bir arada kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldığı, ve  "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 30 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

Yapılan düzenleme ile Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi Ücretlerinde İndirim Yapıldığı, 30 Aralık 2021 tarihinden itibaren 60 gün süre ile (27 Şubat 2022 tarihine kadar) Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi ücretlerinde ciddi indirim oranlarının uygulanacağı,

Lojistik sektörü için ana belgelerden biri olan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi'nin alımının kolaylaştırılmasının ülkemiz ihracatının gelişimine önemli bir katkı sağlayacağının değerlendirildiği,

belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

ta_ma_i_leri_organizat_rl_yetki_belgesi_cretlerinde_indirim_hk.pdf