• Anasayfa
  • |
  • TEBİAT’IN DÜZENLEDIĞI SEMINER HK.

TEBİAT’IN DÜZENLEDIĞI SEMINER HK.

Sayın Üyemiz, İlgi ile alınan yazıda; TEBİAT (Turizm, Ekonomi, Bilimsel Araştırma, Tanıtma Merkezi) ‘ın 25-28 Eylül 2009 tarihinde Abant Palace Otel- Bolu/ABANT’ta “Kriz Ortamı Ekonomi Politikalarının Döviz Getirici Sektörler Üzerindeki Etkisi ve İhracat Teşviklerinde Yeni Boyutlar, Beklentiler, Önlemler” konulu bir seminer düzenleyeceği belirtilmekte olup, Seminer programı ve katılım ücretlerinin belirtildiği Seminer Duyurusu Ek’te sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek:Seminer Duyurusu ( 3 Sayfa ) GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR - GESAD - KOSTBİR - İMEAK DTO Şubeleri