• Anasayfa
  • |
  • Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik

​                                                                                                                                                                                                                         

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği (TOBB)'nin 20.08.2015 tarihli 15753 sayılı yazısı. 

           

     İlgi yazı ile, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan '' Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik''in 16/07/2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda ulusal demiryolu altyapı ağı ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddeleri gönderenler, bu maddelerin alıcıları, paketleyenler, dolduranlar, boşaltanlar, demiryolu işletmecileri ve tehlikeli madde taşınmasında kullanılan ambalajlar ve yük taşıma birimleri ile ilgili bir dizi düzenlemenin yürürlüğe girdiği ve Yönetmeliğe, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) Mevzuatlar başlığı altından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                            Saygılarımızla,

 

                                                                            İsmail ASASOĞLU                                                                                              

                                                                           Genel Sekreter V.

DAĞITIM                                                                                       

GEREĞİ:                                                                  BİLGİ:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                     - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                  

- Türk Armatörler Birliği                                        - Meclis Başkanlık Divanı

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.               - Sn. Erol YÜCEL                                

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği             TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi   Bşk

- TÜRK LOYDU                                                    

- RODER                                                                          

- TÜRKLİM                                                                                      

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği        

- UTİKAD

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28                                   

  29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43

  Meslek  Komiteleri                          

- Tüm Gemi Sahipleri     

                                             

626_3458_Sayi_3458_Sirku_626.pdf