Tekne Satışı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Marmaris İcra Dairesi’nden alınan 12.04.2018 tarih ve 2015/49 Esas sayılı yazı ile;

 

- Türkiye Bayraklı “ALKAZAR” isimli teknenin ( Teknenin cinsi: Ticari Yat, İnşa yılı:1999, Makina gücü: 2x240 BHP (Mercedes Benz), Gros tonilatosu: 97,66 ) satışa çıkarıldığı ve teknenin özelliklerinin bilirkişi tarafından tespit edildiği,

 

- Teknenin kıymet takdiri hesabında Ergo sigorta şirketince 16/01/2013 tarihindeki poliçede yer alan değer baz alınarak sigorta tarihinden itibaren geçen yaklaşık 5 yıllık yıpranma / değer kaybı enterpolasyonları ile rayiç emsal çalışır haldeki 2.el yat piyasa değerlerinin hesaba katıldığı, ancak M/Y Alkazar’ın seyir yapmaya elverişli hale getirilmesi için yapılacak bakım, tutum, tamir ve olası ekipman alımlarına ait bedellerin rayiç bedelden düşüldüğü,

 

- Marmaris İcra Hukuk Mahkemesi’nin 9/1/2018 gün 2017/260 E 2018/10 K sayılı kıymet takdiri tespiti ilamı uyarınca 750.000 TL bedelle satışa çıkarıldığı,

 

- İhale’nin açık artırma suretiyle yapılacağı, 1.Satış gününün; 18/07/2018 günü 14.00-14.05 arası ve 2. Satış gününün 15/08/2018 günü 14.00 – 14.05 arasında olduğu, Satış Yeri; Marmaris 1. İcra Müdürlüğü girişi, Marmaris Adliyesi’nde olacağı,

bildirilmektedir.

 

Satışla ilgili diğer teknik bilgileri de içeren İlgi yazı Odamızın web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde “Genel”, “Ticari Duyurular” ve “İhale Duyuruları” bölümlerinde  yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                        Saygılarımızla,

 

 

EK: İlgi Yazı Örneği (3 Sayfa – Web’te)

                                                                                                                                     Murat TUNCER

                                                                                                                         Genel Sekreter

DAĞITIM:

-Tüm Üyelerimize (Web sayfası )

-Türk Armatörler Birliği

-S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop.

-Vapur Donatanları ve Acentaları Derneği

-TAİS

-GİSBİR

-GESAD

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                             

- KOSTBİR                                                                

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.

- YAGESAD

- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği                                           

- 04, 09, 14, 31, 38, 39, 45 ve 46 Nolu Meslek Grupları

 

233_1509_1509-233.pdf