• Anasayfa
  • |
  • TICARET GEMILERININ TEKNIK DURUMLARI HAKKINDA YÖNETMELIK TASLAĞI

TICARET GEMILERININ TEKNIK DURUMLARI HAKKINDA YÖNETMELIK TASLAĞI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Denizcilik Müsteşarlığınca“Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı; söz konusu Taslak Yönetmeliğin amacının; gemilere denize elverişlilik belgesi, yükleme sınırı belgesi, liman çıkış belgesi ve su araçlarına su aracı uygunluk belgesi düzenlenmesine esas olacak teknik kuralların, yükleme sınırlarının, sefer bölgelerinin belirlenmesi ile bunlara yönelik uygulama esasları ve belgelendirmelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olduğu belirtilmektedir. Söz konusu Yönetmelik Taslağı; BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç,Kapsam ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Belgelendirme, Sörveyler, Yükleme Sınırı, Muafiyetler ve Eşdeğer Uygulamalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - İnşa, Denge Yeterliliği, Bölmeleme, Stabilite, Yolcu Kapasitesi Tespiti, Makine ve Elektrik Donanımları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Yangından Korunma, Yangın İhbar ve Yangın Söndürme Gemilerde yangın emniyeti ve yangınla mücadele Yangınla Mücadele Operasyonları hakkında genel hükümler BEŞİNCİ BÖLÜM - Can Kurtarma Araçları ve Donanımları ALTINCI BÖLÜM - Telsiz Haberleşmesi YEDİNCİ BÖLÜM - Seyir Güvenliği SEKİZİNCİ BÖLÜM - Yük Düzenlemeleri DOKUZUNCU BÖLÜM - Deniz Kirliliğini Önleme ONUNCU BÖLÜM - Yaşam ve Çalışma Mahalleri ONBİRİNCİ BÖLÜM - Yolcu Gemilerinde Hareket Yeteneği Kısıtlı Olanlarla İlgili Ek Emniyet Gerekleri ONİKİNCİ BÖLÜM - Çeşitli ve Son Hükümler bölümlerinden oluşmaktadır. Taslak Yönetmelik Odamız web sitesi (www.denizticaretodasi.org) Duyurular /Sirkülerler bölümünde yayınlanmakta olup,en geç 30 gün içerisinde görüş gönderilmediği taktirde Odamız görüşünün olumlu sayılacağı belirtilmektedir. Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere bahse konu Taslak Yönetmelik hakkındaki değerlendirmelerinizin en geç 18 Eylül 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza bildirilmesini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla; Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. -YK Başkan ve Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Türk Loydu - GİSBİR - GESAD - KOSTBİR - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş.Koop. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Koop. - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş.Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop. - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur.Den.Mot.Taş.Koop. - S.S. Beykoz Mot.Taş.Koop. - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Koop.Birliği - Meslek Komite Başkanları - İMEAK DTO Şubeleri