TMDGK Yönergesi Hk.

                İlgi yazı: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin 03.08.2017 tarihli ve 12256 sayılı yazısı.

               Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge" nin 18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı Bakanlık Makamının Olur'u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.   

                Bahse konu Yönetmeliğe, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesi (www.tmkt.gov.trl ) Mevzuat / Yönergeler başlığı altından ulaşılabilmektedir.   

                Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                                                                             

                                                                                                                  Saygılarımızla,                                                                                                                                                

                                                                                                                  Murat TUNCER

                                                                                                                  Genel Sekreter

   EKLER:

   EK: İlgi Yazı (1 sayfa)

   DAĞITIM:

   Gereği:                                                                                                                             Bilgi:

Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
Türk Armatörler BirliğiWISTA Türkiye Derneği
S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.Türk Armatörleri İşverenler Sendikası
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

3,5,7,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,

33,34,35,41,42,43 ve 44'ncü  Meslek Komitesi Başkanları

İMEAK DTO Şubeler
TÜRKLİM
GESAD
GİSBİR
KOSTBİR
YAGESAD
UND
KOSDER
ROFED
UTİKAD
TÜRK LOYDU
Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
Gemi Sahibi Firmalar

522_3053_EK_3053.pdf