• Anasayfa
  • |
  • TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli Hk.

TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 04.01.2022 tarihli, Ek’te sunulan yazıda; dünya ticaretinin şekillendiği Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) kapsamında sınırda karbon vergisi düzenlemesi getirildiği, birçok sektörün söz konusu düzenlemelerden olumsuz etkileneceği, AYM çerçevesinde pek çok alanda sürdürülebilir politikalar oluşturulması ve yeni teşvik düzenlemeleri getirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.  

Yazıda devamla, TOBB tarafından yeşil mutabakat sürecinin yakından takip edildiği ve sektörlere yönelik görüşlerin kamu kurum/kuruluşları ile paylaşıldığı, sanayinin bilgilendirilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi yönünde çalışmaların sürdürüldüğü, ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği içinde enerji verimliliğine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nda özel sektörü temsilen yer alan TOBB tarafından, Enerji Verimliliği Haftası içinde “TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli”nin düzenleneceği, 13 Ocak 2022 tarihinde “Enerji Verimliliği Finansmanı” ve “Sanayide Enerji Verimliliği” başlıklarında iki oturum olarak gerçekleştirilecek etkinliğin bağlantı linki ve etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilginin yazı Ek’inde yer aldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

21_31_31_21.pdf