• Anasayfa
  • |
  • Trafik Ayırım Düzeninde Seyir Yapan İki Geminin Çatışma Kaza Raporu Hk.

Trafik Ayırım Düzeninde Seyir Yapan İki Geminin Çatışma Kaza Raporu Hk.

​                                                                                                                                                                                                                                        

     İlgi: İngiltere Deniz Kazalarını Araştırma Bürosu ( MAIB)'nun Ekim 2015 tarihli bila sayılı

            raporu.

 

          İngiltere Deniz Kazalarını Araştırma Bürosu (Marine Accident Investigation Branch – MAIB)'nun Trafik Ayırım Düzeninde seyir yapan iki geminin çatışması ile sonuçlanan kazaya ilişkin, olayın detayları ile incelendiği  ve  çatışmanın  meydana gelmemesi için  alınması gereken tedbirlerin sıralandığı raporunun Türkçe çevirisi Ek'te (Ek-1) sunulmuştur.

          Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                  

                                                                                                                                                                                 Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                                                                 Murat TUNCER

                                                                                                                                                                                 Genel Sekreter

 

         EKLER:

         Ek -1: İlgi Yazı Türkçe çevirisi

         Ek -2: İlgi Yazı

 

         DAĞITIM                                                                                      

        GEREĞİ                                                      BİLGİ

       - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)           - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

       - Türk Armatörler Birliği                            -  Piri Reis Üniversitesi 

       - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.     

       - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği              

       - 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25,26, 27,28       

         29,30,31,32,35,36,37,40,41,42,43 ve 44'ncü              

          Meslek  Komitesi Başkan ve Üyeleri

       - RODER

       - UND

       -TÜRK LOYDU

       - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

        - Koster Armatörleri Derneği

        - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

        - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği          

        - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

        - Tüm Gemi Sahipleri

 

 

 

 

756_4177_Sayi_4177_Sirku_756.pdf