• Anasayfa
  • |
  • Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sayın Üyemiz,

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8447), 11.05.2024 tarih ve 32543 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelikte deniz turizmini ilgilendiren hususa ilişkin olarak;

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin, 34 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere;"(5) Kamu taşınmazı üzerinde yer alan, imar planında rekreaktif ve rekreasyon alan kullanımında kalan ve bu Yönetmelikte tanımlanan turizm tesislerinin tamamlayıcısı olan alanlarda, eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, açık olarak düzenlenen oturma, yemek pişirme ve yemek yerleri, taban alanı altı metrekareyi geçmeyen büfe, çeşmeler, açık havuzlar, oyun ve açık spor alanları, yeşil bitki örtüsü ve kıyı yapısının elverdiği yerlerde denize iniş rampaları yapılabilir. Bu amaçla tahsis edilen alanlar turizm belgesi kapasitesinde belirtilir" fıkrası eklenmiştir.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8447) Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

354_1159_turizm_tesislerinin_niteliklerine_ili_kin_y_netmelikte_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf