• Anasayfa
  • |
  • TURIZMI TEŞVIK KANUNUNUN CEZAI HÜKÜMLERININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELIK

TURIZMI TEŞVIK KANUNUNUN CEZAI HÜKÜMLERININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELIK

Sayın Üyemiz, “Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik” 15/10/2008 tarih ve 27025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Yönetmeliğin amacı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen cezaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kanunun beşinci bölümünde yer alan ceza hükümleri uyarınca, belgeli turizm yatırım ve işletmelerine verilecek uyarma cezası, para cezası ve belge iptali cezası bu Yönetmelik hükümlerine göre uygulanacaktır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter GEREĞİ : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - Deniz Turizmi Çalışma Grubu