TÜRK BAYRAKLI GEMILER

Türk Bayraklı gemilerin yurt dışındaki liman devleti kontrollerinde özellikle son dönemde operasyonel eksikliklerin bulunduğu, bu meyanda limanlarımızda Türk Bayraklı gemilerimize yapılan ön sörvey ve program dışı sörvey uygulamalarının daha etkin yapılabilmesi için özellikle dikkat edilmesi gereken hususların belirtildiği ilgi yazı örneği ekte gönderilmektedir. Yazıda ayrıca, ön sörvey denetimleri sonucunda ortaya çıkan kontrol listelerinin birer nüshasının aylık olarak Denizcilik Müsteşarlığı’na gönderilmesi Bölge Müdürlüklerinden istenilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi yazı örneği (2 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - GİSBİR - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - TÜRKLİM - Meclis Başkan ve Vekilleri - Klas Kuruluşları - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları