• Anasayfa
  • |
  • Türk Bayraklı Yatların Yunan Karasularına Seyri Hk.

Türk Bayraklı Yatların Yunan Karasularına Seyri Hk.

 

Sayın Üyemiz,

 

Türk Bayraklı yatların, Yunanistan sularında çalışmasıyla ilgili kamuoyunda yapılan yorumların bilgi kirliliğine yol açtığı Odamızca izlenmektedir.

Gerçek hukuki durum şöyledir;

  1. Yunanistan'ın Liman Devleti Kontrolü (Port State Control) yaparak bazı yatlarımızı tutması ve Paris MOU'ya bildirmesi nedeniyle, ticaret filomuzun beyaz liste sorunu milli bir ülke sorunu haline gelmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) ve Odamızın yoğun gayretiyle SOLAS'ın iç hukukumuza verdiği İlkel Ahşap Yapılı Tekneler muafiyeti (Wooden Ships of Primitive Build ) uygulanarak bu sorun aşılmıştır.

 

  1. Bir ülkenin kara sularında, o ülkenin bayrağı dışındaki bir yatın, o ülkenin limanları arasında deniz ticareti yapması kesinlikle söz konusu değildir. (Ülkenin  Kabotaj Mevzuatı)

Not: İkili antlaşmalar sonucu istisnalar olabilir.

 

  1. Uluslararası deniz hukukuna göre, bir geminin/yatın kendi ülkesinin bir limanından başka  ülkenin limanına yük /yolcu alıp indirmesi/boşaltması/yüklemesi serbesttir.

 

Yunanistan'ın, kendi iç hukukunda yaptığı deniz mevzuatı değişikliklerinin bizim yat filomuzu ilgilendiren maddelerinin yorumu bilgi kirliliği mahiyetinde değerlendirilmektedir. Keza Yunanistan'dan bize herhangi bir resmi kanaldan uygulamalara ilişkin bilgi ulaşmamıştır.

Durumun açıklığa kavuşturulması için UDHB, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı ilgilileri ile birlikte Odamız gerekli çalışmaları sürdürmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederiz.

                                                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                                                     Genel Sekreter

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                     Bilgi:

  • İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                     - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri      - Deniz Turizmi Çalışma Grubu
  • İMEAK DTO 01,02,14,31,28,45, ve 46 No'lu

           Meslek Komiteleri Üyeleri

  • Deniz Turizmi Birliği Derneği