• Anasayfa
  • |
  • Türk Bayraklı/Türkiye Bağlantılı gemilerin Suriye Limanlarına Gidişleri Hk.

Türk Bayraklı/Türkiye Bağlantılı gemilerin Suriye Limanlarına Gidişleri Hk.

Sirküler No:              /2012

              Sayın Üyemiz,

İLGİ: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme

          Genel Müdürlüğü'nün 23.10.2012 tarih ve 16616 sayılı yazısı.

            İlgi yazı ile;

          - Haşlaman Deniz Ticareti Ltd. Şti.nin yazısı ile ülkemiz ile Suriye arasında gelişen bombalama olayları ve hava sahasının kullanılmaması kararından sonra tamamı Türk personel ile donatılmış işletmelerine ait "FİDAN" isimli geminin Suriye Limanlarına gidişleri ile ilgili tereddütlerinin arttığının, Suriye'nin Lattakia Limanı'na gitmesi öngörülen Türk Bayraklı gemilerinin anılan limana gitmesinde bir sakınca olup olmadığının belirtilerek, geminin söz konusu limana uğrak yapması durumunda herhangi bir sorun ile karşılaşılması halinde Türk Büyükelçiliği'nin firmalarına yardımcı olup olmayacağı hususunda Bakanlıklarından görüş ve öneri istediğinden bahisle,

                -Suriye'nin içinde bulunduğu iç karışıklık ve artan şiddet olayları sebebiyle; ISPS Kod kapsamındaki Türk Bayraklı ticari gemilerimizin Suriye limanlarına uğrayacak ve karasularında seyir yapacaklar için Güvenlik Seviyesinin 2'den 3'e yükseltildiği ve Bakanlıklarının www.denizcilik.gov.tr (http://www.denizcilik.gov.tr/ dm/isps/ispsKodUygulamalar %C4 %B1.aspx) sayfasında yayınlanarak denizcilik sektörüne gerekli duyuruların yapıldığı, (Güvenlik Seviyesi  ile ilgili bilgiler Odamızca 31.05.2012 tarih ve 2186 sayılı   sirkülerimizle üyelerimize duyurulmuştu.)

                - Ülkemiz ile Suriye arasındaki ticari yük hareketinin ve iki ülke limanları arasındaki ticari yük trafiğinin, bir önceki yıla kıyasla, özellikle Türk ve Suriye bayraklı gemiler bakımından büyük ölçüde düştüğü,

                -Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 17.10.2012 tarih ve 206 sayılı yazıda ise, bölgemizde ciddi bir güvenlik riski teşkil eden Suriye'deki mevcut kriz dikkate alınarak, Türk ve/veya Türkiye bağlantılı gemilerin Suriye limanlarını kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunulabileceğinin belirtildiği,

                - Bu itibarla, ISPS Kod uygulamalarına ilişkin web sayfalarında yayınlanmış olan duyurunun altına Türk Bayraklı ve/veya Türkiye bağlantılı (sahibi, donatanı, işleteni, kaptanı ve personeli Türk) gemilerin Suriye limanlarına uğrak yapmamaları tavsiyesini içeren bir notun ilave edildiği,

 

belirtilmekte olup, Bakanlığın web sayfalarındaki duyurunun bir örneği Odamızın web sayfasında ana sayfada "Duyurular" bölümünde yayınlanmaktadır.

  

             Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                     Saygılarımızla

                                                                                                                                                                            

 

İsmail ASASOĞLU

Genel Sekreter V.

DAĞITIM

GEREĞİ                                                         BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)   Yönetim Kurulu Bşk. ve Ü.               

- Türk Armatörler Birliği                                                      

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                              

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                               

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                             

- Gemi Brokerleri Derneği                                                   

- Koster Armatörleri Derneği                                                                                                                                               

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği             

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Oruç Reis Denizciler Kulübü

- 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27

  29-31-33-44-45-46-47 Nolu Meslek Grup Üyelerine