• Anasayfa
  • |
  • Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi Hakkında

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen 11.12.2023 tarihli ve 248977 sayılı yazıda; 04.12.2023 Tarihli ve 1493540 Sayılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlık Makamı Olur'u ile kabul edilen ve ekte sunulan “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesi”nin 01.01.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Yeni yürürlüğe girecek Yönergede;

- Atıfta bulunulan “Deniz Trafik Baş operatörü” ifadesinin tanımlar maddesine eklendiği,

-“Kritik bölgeler” tanımı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda revize edildiği,

-Arıza sörveylerinin uzaktan (remote survey) yapılmasına yönelik hüküm eklendiği,

-Yönerge dahilinde kurulan “Komisyon” tarafından belirli tip arızalar için belirlenen ilave geçiş şartları aynı (kılavuz kaptan, römorkör gücü ve sayısı, gündüz geçiş vb.) olduğundan ve zaman kaybının önlenerek geçişlerin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla teknik yeterliliklerin kaybedildiği durumlar detaylandırılarak Komisyon kurulma şartının ortadan kaldırıldığı,

-Kruvaziyer turizmin desteklenmesi amacıyla tam boyu 300 metre ve üzeri yolcu gemilerinin İstanbul Boğazı liman ziyaretleri için komisyonun Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı uhdesinde kurulması ve gemilerin kalkış manevralarını gece dahil yapabilmelerine yönelik kolaylaştırıcı hükümler getirildiği,

-Seyir, can ve mal emniyetinin temini amacıyla; 150-175 metre arası yedekli geçişlerde römorkör çeki gücü 45 tondan 60 tona çıkarıldığı

-Tam boyları 200 metreden 250 metreye kadar olan tüm gemiler ve tam boyu 150 metreden 200 metreye kadar olan tehlikeli yük taşıyan gemilerin İstanbul Boğazı geçişlerini, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde gerçekleştirmelerinin önemle tavsiye edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

828_2872_t_rk_bo_azlar_deniz_trafik_d_zeni_y_netmeli_i_uygulama_y_nergesi_hakk_nda.pdf