• Anasayfa
  • |
  • Türk Standardları’ nın 2021 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi

Türk Standardları’ nın 2021 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi

Sayın Üyemiz,

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Odamıza gönderilen 31.12.2021 tarih ve 5531 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;

Uluslararası ve Avrupa Birliği (AB) standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standardların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği ifade edilmektedir. TSE tarafından hazırlanan ve 2017 yılında yayımlanan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, uluslararası ve AB prosedürleri ile uyumun sağlanması açısından Türk standardlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerektiği ve bu sistematik gözden geçirme işleminin Türk standardlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmekte olduğu, bu standardları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin önemli olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu bilgiler ışığında, konuyla ilgili sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk standardları listesi ve bu standardların gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken "sistematik gözden geçirme oy formu"na aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabileceği belirtilerek, söz konusu oy formunun listedeki faaliyet alanı ile ilgili her standard için ayrı ayrı doldurulması ve her sektörel grup için karşısında verilen e-posta adresine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Yazıda, sistematik gözden geçirme kapsamındaki standardlara erişim sağlamak için https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632 bağlantısının kullanılabileceği, bu bağlantının çalışmadığı durumda ise internet tarayıcısına https://www.tse.org.tr/lcerikDetaY7lDs22528tParentlDs4632 adresi yazılarak standardlara ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

22_12_t_rk_standartlar_enstit_s_tse_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_31122021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf