• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Yatırım Platformu Bilgilendirme Toplantı Daveti

Türkiye Yatırım Platformu Bilgilendirme Toplantı Daveti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 14.02.2022 tarihli ve 1500 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Ulusal Koordinatörü (NIPAC) Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakçı başkanlığında, 16 Şubat 2022 tarihinde saat 15.30'da özel sektör kuruluşlarına yönelik çevrimiçi olarak "Türkiye Yatırım Platformu Bilgilendirme Toplantısı"nın Avrupa Komisyonu DG NEAR Genel Müdür Vekili Sayın Maciej Popowski ve Avrupa Komisyon temsilcilerinin yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, bahse konu toplantının davet bağlantısı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

132_1267_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_tobb_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_14022022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf