• Anasayfa
  • |
  • Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı Kapsamında Görüş ve Öneriler Hk.

Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı Kapsamında Görüş ve Öneriler Hk.

İlgi yazı: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun 09.06.2017 tarih ve ANG/2017-872 sayılı  yazısı 

                                           

           İlgi yazı ile , T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan DEİK'E iletilen bir yazıda, eşbaşkanlığı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKÇİ tarafından deruhte edilen Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı'nın 10-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Luanda'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

          Angola ile Türkiye ikili ticaretinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra Türk firmaları tarafından Angola'da gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve iki ülke arası ticari ilişkilere yönelik olarak bahse konu toplantı gündeminde ve toplantı akabinde imzalanacak Protokol'de değinilmesinde fayda görülen diğer hususların yer aldığı bir bilgi notu hazırlanacağı bildirilmektedir.

          Bu kapsamda, Angola'da yatırımları bulunan veya ticari faaliyet gösteren Üyelerimizin http://portal.deik.org.tr/Anket/411  bağlantısında yer alan anket formunu 14 Haziran 2017, Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurmaları istenmektedir.

 

 

                                                                                                                                         Saygılarımızla,      

 

                                                                                                                                        Murat TUNCER

                                                                                                                                         Genel Sekreter

EKLER:

EK: İlgi yazı ( 1 sayfa)

 

 DAĞITIM:

 Gereği:                                                                                                          Bilgi:

Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
Türk Armatörler Birliği
S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
Meslek Komitesi Başkanları
TÜRKLİM
GESAD
GİSBİR
KOSTBİR
YAGESAD
UND
KOSDER
ROFED
UTİKAD
TÜRK LOYDU
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği
Gemi Brokerleri Derneği
Gemi Tedarikçiler Derneği
Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
WISTA Türkiye Derneği
Türk Armatörleri İşverenler Sendikası
Gemi Sahibi Firmalar

 

408_2262_Sayi_2262_Sirku_408.pdf