• Anasayfa
  • |
  • TURKUAZ PASAPORT UYGULAMASI HK.

TURKUAZ PASAPORT UYGULAMASI HK.

İlgi yazı ile; - Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemiler ve bu gemilerin işletmecilerinde kalite sistemini ve profesyonel işletmeciliğin teşvik edilmesi, kaliteli gemilerin ve işletmecilerin ödüllendirilmesi ve Türk deniz ticaret filosunun liman devleti denetimlerinde performansının artırılması, Paris Liman Devleti Memorandumuna göre Beyaz Liste’deki konumunun sürdürülebilmesini teminen 2012 yılı itibariyle İdare tarafından “Türk Gemileri Kalite Pasaportu (TURKUAZ PASAPORT)” uygulamasının başlatılmasının planlandığı, - Uygulama kapsamında, uluslararası sefer yapan 500 GRT üzeri Türk Bayraklı gemilerin yurt dışı limanlarda tabi oldukları Liman Devleti Kontrolleri, ülkemiz limanlarında geçirdikleri önsörvey denetimleri ve bu denetimlerde tespit edilen eksikliklerle birlikte, denizde can, mal ve çevre emniyetine ilişkin diğer kayıtların değerlendirilerek, belirlenen kriterlere uygun olan gemilere ve işletmecilere ödül verilmesi; bununla birlikte, Kalite Pasaportu almaya hak kazanan gemilere ülkemiz limanlarında ve İdare nezdinde yürütülen işlemlerde sağlanabilecek kolaylık/avantaj gibi teşvik edici tedbirlere ilişkin ayrıca bir çalışma yürütüldüğü, - Uygulamanın başta gemi personeli ve gemi işletmecisine ilave motivasyon sağlayacağı; Kalite Pasaportu almaya hak kazanan gemilerin İdaremiz internet adresinde eş zamanlı olarak yayımlanacak olması ve denizcilik sektörünün bütün bileşenlerinin Kalite Pasaportu bulunan gemileri takip edebilecek olması sayesinde ticari açıdan da olumlu etki sağlayacağının değerlendirildiği, - Uygulamanın ilk etabında, belirlenen kriterleri karşılayan gemilere Kalite Pasaportu verileceği, yürütülen çalışma neticesinde ortaya çıkan sonuçların değerlendirilerek gerekli idari ve hukuki düzenlemelerin tamamlanmasını müteakip diğer ödül ve teşviklerin de uygulama kapsamına alınacağı, Kalite Pasaportu almaya hak kazanma kriterlerinin aşağıdaki şekilde belirlendiği; Geminin geçmişe yönelik 36 (otuz altı) aylık süre içerisinde; • Yurtdışı Liman Devleti Kontrolü (PSC) tutulma/alıkonulmasının bulunmaması, • Limanlarımızda gerçekleştirilen ön sörvey uygulamalarında tutulma/alıkonulmasının bulunmaması, • En az 1 (bir) Liman Devleti Kontrolü ve 1 (bir) ön sörveyden geçmiş olması, • Deniz çevresinin kirletilmesi dolayısıyla bir ceza almamış olması, • Kıyı/liman devletlerince seyir, can, mal ve çevre emniyetini ihlal dolayısıyla İdare’ye raporlanmamış olması, • Çok ciddi bir deniz kazası geçirmemiş olması; ve, • Gemi işletmecisinin diğer gemilerinin performansının olumlu olması, • İdare tarafından belirlenecek diğer kriterler. - Yukarıda belirtilen kriterleri karşılayan gemilerin işletmecilerinin, gerçeğe uygun olmasına azami titizlik gösterip, Ek’te de bir örneği yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak e-posta aracılığıyla (gemidenetim@denizcilik.gov.tr) İdareye gönderecek olup, İdare tarafından yapılacak inceleme neticesinde Kalite Pasaportu almaya hak kazanan gemiler için İdare tarafından işletmeciye yazılı olarak bildirimde bulunulacağı, - Gemi ve işletmeciye verilecek olan Kalite Pasaportu’nun 2 yıl süre ile geçerli olacağı, geminin Kalite Pasaportu almaya hak kazanma ölçütlerini kaybetmesi durumunda İdarenin Kalite Pasaportunu iptal edeceği ve durumu işletmeciye bildireceği, Kalite Pasaportu uygulaması ile ilgili bütün detayların (Gemi adı, işletmecisi, Kalite Pasaportu alış tarihi, varsa iptal tarihi vb.) internet adreslerinde eş zamanlı olarak yayımlanacağı, - Bu kapsamda, işletmeleri portföyünde bulunan gemilerinin yukarıda belirtilen kriterleri karşıladığını öngören işletmecilerin Ek’te yer alan başvuru forumunu doldurarak, 2 Ocak 2012 tarihi ve sonrasında ilgili diğer bilgi ve belgelerle birlikte İdare’ye göndermeleri ve uygulama kapsamına alınacak diğer ödül ve teşviklerle ilgili olarak İdare’nin müteakip duyurularını ve internet adreslerini takip etmelerini teminen; gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Türk Bayraklı Gemiler Kalite Pasaportu İçin Başvuru Formu (1 Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Meclis Başkanlık Divanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - T.D.İ. A.Ş. - Sn. Erol YÜCEL - İDO A.Ş. TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - UTİKAD - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - RODER - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - UND - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Brokerleri Derneği - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Oruç Reis Denizciler Kulübü