• Anasayfa
  • |
  • Üç Deniz Girişimi Vilnius Zirvesi / İş Forumu

Üç Deniz Girişimi Vilnius Zirvesi / İş Forumu

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün bila tarih ve 1792198 sayılı yazısında, 11 Nisan 2024 tarihinde Vilnius'ta dokuzuncusu düzenlenecek Üç Deniz Girişimi (ÜDG) Zirvesi'nde kamu-özel sektör iş birliğinin artırılması, özel sektör teşebbüslerinin teşvik edilmesi ve ÜDG bölgesinin yatırım ve yenilikçilik potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla aynı gün içinde bir de ÜDG İş Forumu'nun tertipleneceği açıklanarak, Foruma ülkemizden kamu ve özel sektör temsilcilerinin davet edildiği belirtilmektedir.

Ülkemiz denizcilik sanayisi açısından da önemli fırsatlar barındırdığı düşünülen konuya ilişkin yazı ile düzenlenecek Forum'a ait taslak program ve bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

203_704__deniz_giri_imi_vilnius_zirvesi_i_forumu.pdf