• Anasayfa
  • |
  • Ülkemize Kruvaziyer Gemilerle Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek hK.

Ülkemize Kruvaziyer Gemilerle Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek hK.

Sayın Üyemiz,

 

Bakanlar Kurulu tarafından 13.03.2018 Tarih ve 30359 Sayılı Resmi Gazete'de "Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar"  yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Karar ile ; Ülkemize yönelik turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile turist getiren Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin esasları belirlenmekte olup, destek faaliyeti özetle;

-Ülkemizde kruvaziyer hizmeti verilen limanlara, 01.01.2018 tarihinden  başlamak üzere 31 Aralık 2019 tarihine kadar 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına uygulanacağı,

- (A) grubu seyahat acentalarına  getirdiği yabancı turist başına ocak, şubat, mart nisan, kasım, aralık aylarında 45 (kırkbeş) Amerikan Doları,  mayıs , haziran aylarında 35 (otuzbeş) Amerikan Doları, temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında 25  (yirmi beş) Amerikan Doları destek  faaliyeti olarak belirlendiği,

- 2019 yılında, indi-bindi limanlarına gelen yolcular için destek miktarı %50 oranında arttırılarak uygulanacağı, ayrıca turun başlangıç noktasının Türk limanları olması halinde tek yönlü giden yolcular içinde aynı koşullarda destek sağlanacağı,

belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                              Saygılarımızla,

 

 

                                                                                              Murat TUNCER

EKLER:                                                                                    Genel Sekreter

Ek-1: "Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu

            Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar"  (2 Sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                     Bilgi:

  • İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                     - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri      - Deniz Turizmi Çalışma Grubu
  • Tüm Kruvaziyer Liman İşletmeleri
  • Tüm Kruvaziyer Gemi ve Turizm Acenteleri

 

155_1045_2018_2019_Kruvaziyer_Destegi_Hk.pdf