• Anasayfa
  • |
  • Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Hk.

Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 17.05.2023 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca ulusal ve yerel ölçekte etkilenebilirlik ve risk analizlerine ilişkin çalışmalar yapılarak Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, iklim değişikliğinin azaltılması çalışmalarının Bakanlık tarafından ayrıca yürütüldüğü; sektörlerin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğinin ve risk kapsamının Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, yazı Ek'inde yer alan plana ilişkin görüş ve katkılarınızın 25 Mayıs 2023 tarihine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.     

384_1398_1398_384.pdf