• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması

Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması

07 Mayıs 2021 tarih ve 31477 sayılı Resmî Gazete'de; 16 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da imzalanan 3944 No'lu "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

474_1367_uluslararas_kombine_y_k_ta_mac_l_anla_mas_.pdf