ULUSLARARASI TERÖRIZM HK.

Sayın Üyemiz, Uluslararası ve Ulusal resmi kaynaklardan alınan bilgilerde; “Arap Yarımadası’ndaki El Kaide (AYEK)” örgütünün ekonomik zarara neden olacağını değerlendirdiği hedeflere saldırmaya yönelik arayışlarının sürdüğü, El Kaide’nin, uluslararası nakliye hizmetleri aracılığıyla taşınan paketler içerisine gizlenmiş patlayıcı cihazlar göndermeye yönelik girişimleri ve tespiti zor olan karmaşık/gelişmiş bomba yapımı imkan/kabiliyetlerinin yanı sıra yaratıcı gizleme yöntemleri sergilediği, AYEK’in internet üzerinden yayın yapan dergisi “Inspire”da mali hedeflere yönelik saldırıların teşvik edildiği, söz konusu dergide de vurgulandığı üzere, AYEK’in zehirli, kimyasal ve biyolojik maddelerin kullanımına da ilgi duyduğu” Bu kapsamda Yemen kaynaklı paketlerin incelenmesinde en üst seviyede güvenlik standartlarının uygulanmasında fayda mütalaa edildiği, belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: GEREĞİ: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri Türk Armatörler Birliği - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - TÜRKLİM - Gemi Brokerleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - ZEYPORT - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Koster Armatörleri Derneği - Gemi Sahibi Firmalar - Acenteler