• Anasayfa
  • |
  • Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliğleri Hk.

Ürün Denetimi ve Güvenliği Tebliğleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2022/3, 2022/6, 2022/7, 2022/23 no'lu aşağıda yer alan Tebliğler 31 Aralık 2022 tarih ve 32060 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Tebliğler, ülkemizin gümrük bölgesine girecek, Ek'lerindeki listelerde yer alan atıkların çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup, listelerde yer alan atıkların, kimyasalların, katı yakıtların ve metal hurdaların denetim ve ithalat işlemlerini kapsamaktadır.

            1- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/3)

            2- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/6)

            3- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7)

            4- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/23)

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1_4_4_1.pdf