VIYANA EKONOMI FORUMU

Sayın Üyelerimiz, İlgi yazıda, Avusturya Başbakanı Mr. W. Schüssel tarafından açılışı yapılacak olan ve ilk toplantısı 18 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen “Viyana Ekonomi Forumu”nun ikincisinin 8 Kasım 2004 tarihinde Viyana’da toplanacağı, “Go South East” başlığını taşıyan toplantıda, Adriyatik ile Karadeniz arasındaki bölgede yer alan ülkeler (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan ve Karadağ, Slovenya, Türkiye ve Makedonya) ile Avusturya’da yatırım imkanlarının geliştirilmesi konusunun ele alınacağı bildirilmektedir. Anılan toplantı kapsamında, bölgedeki enerji, altyapı(ulaştırma), yatırım ve finansman alanlarında dört çalıştayın düzenleneceği ve enerji konusundaki çalıştayın Türkiye-Romanya-Macaristan-Avusturya arasındaki doğalgaz boru hattı (nabucco) projesi olduğu ifade edilmektedir. Sözkonusu toplantı ile bölgenin ihtiyacı olan kısa , orta ve uzun vadeli projelerin ortaya çıkarılması, bunların uygulamaya geçirilmesi ve çeşitli bölge projeleri ile bağlantılı biçimde kamu ve özel kesim çıkarlarının gerçekleşmesinde bir buluşma platformu yaratılması amaçlanmaktadır. Toplantı programı ilişikte sunulmakta olup, anılan toplantıya iştirak edeceklerin tüm masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Toplantıya katılmak isteyenlerin 22 Ekim 2004 tarihine kadar T.O.B.B’den seval@tobb.org .tr adresine e-mail yoluyla, ya da 0312 2875914 numaralı fakstan bilgi verilmesi konusunda bilgilerinizi arz ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK-1:Program DAĞITIM: -Tüm Üyelerimiz (WEB)