• Anasayfa
  • |
  • YENI BIR WEBSITE : WWW.SHIPPINGFACTS.COM HAKKINDA.

YENI BIR WEBSITE : WWW.SHIPPINGFACTS.COM HAKKINDA.

Sayın Üyemiz, İLGİ: ICS/ISF’den alınan 16 Eylül 2004 tarih ve ICS/ISF(04) 26 sayılı yazı ve ekleri. ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası) / ISF’den (Uluslararası Denizcilik Federasyonu) Odamıza gönderilen ve yeni bir web sitesinin geliştirilmiş olduğunu belirten, ICS sekreteri Simon BENNETT imzalı ilgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir: Mayıs ayında yapılan Yıllık Genel Kurul Toplantılarında görüşülmüş olduğu üzere, ICS/ISF –uluslararası denizcilik birlikleri ile beraber- yeni bir web sitesi geliştirmiştir : www.shippingfacts.com Söz konusu site 16 Eylül 2004 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olup, bu sitenin iki temel amacı vardır: • Bunlardan birincisi, politika saptayanlar, gazeteciler ve öğrenciler gibi denizcilik hakkında bazı bilgileri süratle almak isteyenlerin her zaman yararlanabileceği genel bir bilgi kaynağı oluşturmak. • İkincisi, denizcilikle ilgili olmayan basının, daha dengeli şekilde haber vermesine yardımcı olmaktır. Bunu teşvik için denizcilik endüstrisinin duyduğu isteğin bir işareti olarak, bu web sitesinin adresi gazetecilere gönderilmiştir. Site gelecekte ortaya çıkabilecek ciddi kazalarda da denizcilik sektörünün genel olarak vereceği yanıtların bulunabileceği bir yer olacaktır. Aynı zamanda, bu site ulusal armatörler birlikleri ile bağlantıları (linkleri) kapsamaktadır. Sitenin teşvikine yardımcı olmak için ICS/ISF üyelerinden: • Kendi web sitelerinden www.shippingfacts.com ‘a daimi bir bağlantı (link) teşkil etmeleri; • Ulusal basına (genel basın ve denizcilik ile ilgili basına) ekteki basın bildirisini sirküle etmeleri istenmektedir. İlgi yazı ve 2 eki ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: EK-1 : İlgi yazı ve ekleri DAĞITIM: Bilgi: - T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - Tüm Armatörlük Kuruluşları (WEB sayfasında) - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Pro Medya – Medya Hizmetleri Ltd. Şti.