Yeni Tahsilat Sistemi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 01.06.2021 tarih ve 46124842-045.99-5208 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı'ndan Birliklerine gönderilen 28.05.2021 tarih ve 64251953 sayılı yazıda; TAREKS ücreti, Gümrük Beyannamesi/e-Beyanname/e-KTF/Belge/Mühür ücretleri ile Laboratuvar Tahlil Ücreti (Bağlayıcı Tarife Bilgisi ve ikinci tahlil başvuruları dâhil) tahsilatları için yeni bir altyapıya geçildiği belirtilmektedir.

Konu yazı ve ekine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve Teknik” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

560_1580_yeni_tahsilat_sistemi_1580_560.pdf