• Anasayfa
  • |
  • Yerel Deniz Trafiğinde Seyir Yapan Gemilerin Aydınlatma Kuralları Hk.

Yerel Deniz Trafiğinde Seyir Yapan Gemilerin Aydınlatma Kuralları Hk.

            Sayın Üyemiz,

İlgi: T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 21.08.2019 tarih ve E.7584 sayılı yazısı.

 

          İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda belirtilen Yerel Deniz Trafiğinde Seyir Yapan Gemilerin Aydınlatma Kuralları Ek’te sunulmakta olup, ayrıca,  Odamız (WEB Sayfasında) Duyurular/Güvenlik/Turizm Bölümlerinde yayınlanmakta ve  e-posta ile gönderilmektedir.

          Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,           

İsmet SALİHOĞLU    

Genel Sekreter        

556_3027_0130_001.pdf