• Anasayfa
  • |
  • Yeşil Liman / Eko Liman Uygulama Esasları Hk.

Yeşil Liman / Eko Liman Uygulama Esasları Hk.

Sirküler No:          339       / 2015

Sayın Üyemiz,

 

İLGİ: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2015

           tarih ve 30294 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile;

            Yeşil Liman / Eko Liman Projesi'nin, ülkemiz limanlarının çevreye duyarlılıkları ve iş güvenliğinin arttırılması ile uluslararası rekabet edebilirliklerinin ve prestijlerinin üst düzeye çıkarabilmesi amacıyla, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde etkin bir şekilde yürütüldüğü,

            Anılan projenin daha etkin yürütülebilmesi ve liman işletmelerine yönelik ulusal sektörel kriterlerinin belirlenmesi amacıyla ulusal standart kuruluşumuz olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Yeşil Liman / Eko Liman İşbirliği Protokolü'nün 16.12.2014 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı           Sayın Feridun BİLGİN tarafından imzalandığı, imzalanan protokol çerçevesinde, liman tesislerinin "Yeşil Liman / Eko Liman" sertifika başvurusu yapabilmeleri için, çevre kirliliğinin önlenmesi, iş güvenliği ve limanda verilen hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik olarak limanlarda yapılacak tetkik ve belgelendirmelerin TSE ile koordineli bir şekilde yapılmasının kararlaştırıldığı,

            İmzalanan protokol kapsamında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 02.10.2012 tarih ve 15581 sayılı yazısı ile yayınlanmış olan "Yeşil Liman /Eko Liman Projesi Uygulama Esasları" ve Eki "Yeşil Liman Sektörel Kriterler" dokümanının Deniz Ticaret Genel Müdürlüğünce revize edildiği,

            Anılan proje kapsamında, sertifika alma süreci tamamlanmamış ve anılan projeye yeni başvuruda bulunacak liman işletmelerinin; son yayımlanan "Yeşil Liman /Eko Liman Projesi Uygulama Esasları" kapsamında değerlendirmeye alınması, sertifika alma süreci tamamlanmamış ilgili liman işletmelerinin ise saha tetkiklerinin planlanması konusunda öncelik sağlanmasının kararlaştırıldığı,

            Anılan konuda gerekli hassasiyetin gösterilerek, ihtiyaç duyulan teknik ve idari çalışmanın yerine getirilmesi istenmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.     

                                                                                                              Saygılarımızla

                                                                                                           Murat TUNCER

Genel Sekreter

 

KLER:                                                                                          

EK-1: İlgi Yazı Örneği (Web sayfası)

EK-2: Yeşil Liman / Eko Liman Uygulama Esasları (Web sayfası)

EK-3: Yeşil Liman / Eko Liman Sektörel Kriterler (Web sayfası)

EK-4: Yeşil Liman / Eko Liman Başvuru Formu (Web sayfası)

 

DAĞITIM:

GEREĞİ:                                                               BİLGİ:

- TÜRKLİM                            -Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- ZEYPORT                             Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

- 33 No'lu Meslek Komitesi Başkan ve Üyeleri                    - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- 33 No'lu Meslek Grubu

 

 

 

 

 

 

 

339_1864_Desktop.rar