Yetkilendirilme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2023 tarih ve 1179876 sayılı ekte yer alan yazısında,

Bureau Veritas SA isimli kuruluş tarafından, Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında Türk Bayraklı gemilerin test, muayene, onay ve belgelendirme hizmetlerini yerine getirmek amacıyla yetkilendirme yapılmasının talep edildiği,

Bahse konu kuruluşa Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça oluşturulan İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK) tarafından yetkilendirme denetimi gerçekleştirildiği ve denetimin olumlu sonuçlanmasını müteakip, Bureau Veritas SA kuruluşu ile Bakanlıkları arasında 29.05.2023 tarihinde yetkilendirme protokolü imzalandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

407_1462_yetkilendirilme.pdf