• Anasayfa
  • |
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10.06.2020 tarih ve 4977 sayılı yazısında ; Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen Coronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularına ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesinin gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                     

Cengiz ÖZKAN                                    

Genel Sekreter V.                                  

706_1637_yetkilendirilmi_y_k_ml_sertifikas_ba_vurular_.pdf