• Anasayfa
  • |
  • Yılan Balığı ve Tıbbi Sülük için 2023 Yılı İhracat Kota Miktarı

Yılan Balığı ve Tıbbi Sülük için 2023 Yılı İhracat Kota Miktarı

Sayın Üyemiz;

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün 29.11.2022 tarihinde resmi web sitesinde duyurusunu yapmış olduğu Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) gereği, 2023 yılı ihracatı kota kapsamında olan Yılan Balığı (Anguilla anguilla) için ihracat kotasının 100.000 Kg ve Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) için ihracat kotası miktarının 1500 Kg olduğu belirtilmekte olup,

Söz konusu duyuruya Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

870_3727_y_lan_bal_ve_t_bbi_s_l_k_i_in_2023_y_l_ihracat_kota_miktar_.pdf