• Anasayfa
  • |
  • Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) Hk.

Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) Hk.

​                                                                                                                                                                                                                                    

İlgi: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular

        Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 19.08.2015 tarihli 55067 sayılı yazısı.  

           

     1 Eylül – 30 Kasım 2015 tarihleri arasında dünyadaki birçok bölgesel Liman Devleti Kontrolü Memorandumunda (MOU) eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan ''Kapalı Mahallere Girişe Yönelik Personel Farkındalığı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC)'' çerçevesinde muhtemel olan konulara yönelik denetim formu ve kampanyaya ilişkin genel açıklamalar  ile Liman Devleti Kontrol Uzmanlarının ( PSCO) özellikle inceleyeceği hususlarda, üyelerimize olası denetimlerde faydalı olacağı düşünülen kılavuz Ek'te sunulmuştur.   

     Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                  

                                                                                                                                                                Saygılarımızla,

                                                                                                                                                                İsmail ASASOĞLU 

                                                                                                                                                                Genel Sekreter V.

EK: Yoğunlaştırılmış Denetim

        Kampanyasına Hazırlık Rehberi (11 sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB)                                                         - YK Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                                                                                                                                  

-S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop.                                    

- RODER

- UND

- KOSDER

- ROFED        

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-TURK LOYDU

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28

   29,30,41,ve 42. Meslek  Komitesi Başkanları

- Tüm Gemi Sahipleri                  

 

 

 

637_3501_Sayi_3501_Sirku_637.pdf