• Anasayfa
  • |
  • Yüksek Riskli Bölge (HRA) Revizyonu Hk.

Yüksek Riskli Bölge (HRA) Revizyonu Hk.

                                                                                                                                                                                                                            

         İlgi: Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın ( ICS) Yüksek Riskli Bölge (HRA) Revizyonu Hk. 8 Ekim 2015  tarihli ICS(15)46 sayılı sirküleri.

 

      İlgi yazı ile, Somali Merkezli Deniz Haydutluğuna Karşı En İyi Yönetim Uygulamaları Rehberi'nde (BMP 4-Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy)  Yüksek Riskli Bölge (HRA) tanımında değişikliğe gidildiği, yeni belirlenen sınırların;

 

      Kızıl Deniz'de :               150    Kuzey Enlemi

      Umman Körfezinde:       220     Kuzey Enlemi                               

      Doğu Sınırı:                    0650  Doğu Boylamı

      Güney Sınırı:                  050       Güney Enlemi  içerisinde kalacak şekilde revize edildiği bildirilmektedir.

 

            EK-A ' da sunulan düzeltme ile BMP 4 rehberinin 2,6 ve 7.nci bölümlerini etkileyecek bir değişikliğe gidildiği, gemi şirketleri ve mürettebatın yeni değişikliğe adepte olma süreci göze alınarak, revizyonun resmi uygulamaya alınma tarihinin 1 Aralık 2015 olarak belirlendiği, Gönüllü Rapor Verme Bölgesi (VRA- Voluntary Reporting Area) ve HRA içerisinden geçecek gemilerin hangi tip risk değerlendirmesine tabi olacağı ile gemi güvenliğinin yanı sıra charter party anlaşmaları ve sigorta sözleşmelerinin de söz konusu değişiklikten etkilenebileceğinin dikkate alınması gerektiği bildirilmektedir. Revizyona ilişkin dokümanlara www.ics-shipping.org, NATO Shipping Centre http://www.shipping.nato.int ve Afrika Boynuzu/Deniz Güvenliği Merkezi (MSCHOA-Maritime Safety Centre – Horn of Africa) -  www.mschoa.org adreslerinden ulaşılabilmektedir.

         Söz konusu değişikliklerinin BMP 4 rehberine dahil edilerek yeniden basılmasının beklenmediği, Q6099 numaralı Admiralty Deniz Haritasına uygulanacak olan düzeltmenin  önümüzdeki kısa süre içerinde denizcilere ilanlar vasıtasıyla duyurulacağı belirtilmektedir. Konuya ilişkin destek rehber EK – B' de sunulmuştur.

        Bilgilerinize arz / rica ederim                                                   

                                                                                                                                                                                    Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                                                                   Genel Sekreter          

EKLER :

-EK- A : HRA Revizyonu ve Haritası(2 sayfa -İNG)

-EK -B:  Destek Rehber ( 2 sayfa- İNG)

DAĞITIM

GEREĞİ:                                                                      BİLGİ:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                         - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                  

- Türk Armatörler Birliği                                           - Piri Reis Üniversitesi

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                              

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                              

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28                                           

   29,30 Meslek  Komitesi Başkanları

- RODER                                                                  

- UND                                                                                       

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.            

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                     

- Tüm Gemi Sahibi Firmalar                                         

 

   

 

 

 

 

 

    

730_3946_Sayi_3946_Sirku_730.pdf