• Anasayfa
  • |
  • YURT DIŞI DENETLEMELER SONRASI LIMAN ÜCRETLERINDE

YURT DIŞI DENETLEMELER SONRASI LIMAN ÜCRETLERINDE

TARİH:10.08.2004 KONU: Yurt Dışı Denetlemeler Sonrası Liman Ücretlerinde İndirim/Artışlar Hk. İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel         Müdürlüğü’nün 09.08.2004 Tarih ve 2279 Sayılı Yazısı. İlgi yazı ile, 1- 01.08.2003 tarihinde uygulamaya başlanan Liman Ücret tarifeleri gereği, sözkonusu tarihten sonraki bir yıl içerisinde yurtdışından yapılan, Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları ile U.S. Coast Guard ve benzeri denetlemelere tabi olan ve 01.08.2003 tarihinden sonraki ilk denetleme tarihinden sonraki bir yıl içerisinde tutulmayan Türk Bayraklı gemilerin limanlarımıza her gelişlerinde; Kılavuzluk, Römorkaj, Palamar, ve Liman (Rıhtım Ücreti) Ücret tarifelerinde, ilk yıl için %10, ikinci yıl için %15 ve üçüncü yıl için ise %20’lik indirim uygulanacağı, 2-Gemilerin 01.08.2003 tarihinden sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki denetimler sonucu; bir defa tutulması halinde %10,  iki defa tutulması halinde %15, ikisinden daha fazla tutulması halinde%20, oranlarında olmak üzere limanlarımıza her gelişlerinde yukarıda belirtilen ücret tarifelerini arttırımlı olarak uygulanacağı, 3- Tespiti ve uygulama şekilleri (ekte),bildirilmektedir.Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.             Saygılarımızla,     Murat TUNCER GenelSekreter EK-1: İlgi Yazı Sureti (5 Sayfa)            DAĞITIM:                                              BİLGİ:            - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)            - Sn.Gündüz KAPTANOĞLU            - Türk Armatörler Birliği                                 DTO Konsey Başkanı            - Vapur Donatanları ve Acenteleri Dern.       - Sn.Eşref CERRAHOĞLU                                                                     Denizcilik Sektör Kurulu Başkanı                                                                        - Meclis Başkan ve Vekilleri İ.B/İ.A                                                        - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri                                                                   - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri                                                                   - Başkan Danışmanları                                                                   - DTO Meslek Komiteleri Başkanları