• Anasayfa
  • |
  • ZABITAN SINIFI GEMIADAMI YETERLIK BELGESI FORMATI

ZABITAN SINIFI GEMIADAMI YETERLIK BELGESI FORMATI

Sayın Üyemiz, İLGİ: T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 08.11.2004 Tarih ve 7318 Sayılı Yazısı. 25.10.2004 Tarih ve 25624 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile format değişikliği gerçekleştirilen zabitan sınıfı gemiadamlarına verilen yeterlik belgesi değiştirme taleplerine ilişkin Denizcilik Müsteşarlığı Makamının 08.11.2004 Tarih ve 7283 Sayılı Olur’u İlgi Yazı ile bildirilmektedir. Sözkonusu format değişiklik ve yazı Ek’li olup, bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER:Ek-1: İlgi Yazı Suret (Sayfa 3)